کد خبر: ۴۱۳۴۷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
در دیدار با لاریجانی مطرح شد؛
رئیس مجلس ملی مجارستان و هیأت همراه ظهر امروز (شنبه)‌ رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.
لازلو کوور: تروریسم برای مجارستان و اروپا تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است

به گزارش اخبار شیروان ، به‌ گزارش‌ حوزه‌ مجلس‌ گروه‌ سیاسی‌ باشگاه‌ خبرنگاران‌ جوان؛‌ «لازلو‌ کوور»‌ رئیس‌ مجلس‌ ملی‌ مجارستان‌ و‌ هیأت‌ همراه‌ ظهر‌ امروز‌ (شنبه)‌‌ با‌ علی‌ لاریجانی‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ دیدار‌ و‌ گفت‌وگو‌ کردند.
لاریجانی‌ در‌ ابتدای‌ این‌ دیدار‌ با‌ اشاره‌ به‌ پیشینه‌ طولانی‌ روابط‌ دوستان‌ ایران‌ و‌ مجارستان‌ اظهار‌ داشت:‌ سابقه‌ روابط‌ سیاسی‌ و‌ اقتصادی‌ ایران‌ و‌ مجارستان‌ طولانی‌ و‌ همواره‌ در‌ سطح‌ بالایی‌ بوده‌ است،‌ البته‌ در‌ اثر‌ تحریم‌های‌ ظالمانه‌ علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ سطح‌ روابط‌ اقتصادی‌ تقلیل‌ یافت،‌ اما‌ امیدواریم‌ در‌ دوره‌ کنونی‌ پیرو‌ سفر‌ قبلی‌ نخست‌وزیر‌ و‌ سفر‌ فعلی‌ جنابعالی‌ به‌ تهران‌ شاهد‌ تقویت‌ روابط‌ دو‌ کشور‌ باشیم.
وی‌ افزود:‌ در‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گروه‌ دوستی‌ ایران‌ و‌ مجارستان‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و‌ این‌ حاکی‌ از‌ اصل‌ نهاد‌ قانونگذاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ توسعه‌ روابط‌ خود‌ با‌ مجلس‌ مجارستان‌ است.
رئیس‌ مجلس‌ در‌ ادامه‌ این‌ دیدار‌ با‌ اشاره‌ به‌ موافقتنامه‌ همکاری‌های‌ اقتصادی‌ دو‌ کشور،‌ تصریح‌ کرد:‌ موافقتنامه‌ همکاری‌های‌ اقتصادی‌ میان‌ ایران‌ و‌ مجارستان‌ در‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در‌ دست‌ تصویب‌ است‌ که‌ محورهای‌ مهمی‌ برای‌ همکاری‌های‌ تجاری‌ و‌ اقتصادی‌ فیمابین‌ در‌ آن‌ گنجانده‌ شده‌ است‌ و‌ امیدواریم‌ متعاقب‌ آن‌ کمیسیون‌ مشترک‌ اقتصادی‌ دو‌ کشور‌ برگزار‌ شود.
وی‌ اضافه‌ کرد:‌ همکاری‌ در‌ حوزه‌ انرژی،‌ ریلی‌ و‌ جاده‌ای،‌ تصفیه‌ آب،‌ همکاری‌های‌ زیست‌ محیطی،‌ بازیافت‌ پسماند‌ و‌ ساخت‌ و‌ ساز‌ قطعات‌ خودرو‌ از‌ جمله‌ محورهای‌ مهم‌ همکاری‌های‌ مشترک‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ می‌تواند‌ سطح‌ همکاری‌های‌ تجاری‌ و‌ اقتصادی‌ فیمابین‌ را‌ ارتقا‌ بخشد.
لاریجانی‌ در‌ بخش‌ دیگری‌ از‌ سخنانش‌ با‌ تأکید‌ بر‌ اهمیت‌ تسهیل‌ مبادلات‌ بانکی‌ فیمابین،‌ یادآور‌ شد:‌ لازمه‌ ارتقای‌ سطح‌ روابط‌ تجاری‌ و‌ بازرگانی‌ دو‌ طرف‌ تسهیل‌ ارتباطات‌ بانکی‌ است‌ و‌ انتظار‌ می‌رود‌ بانک‌های‌ مجری‌ در‌ این‌ زمینه‌ تسهیلات‌ لازم‌ را‌ ارائه‌ دهند.
وی‌ در‌ پایان‌ با‌ اشاره‌ به‌ بحران‌ گروه‌های‌ تروریست‌ در‌ منطقه‌ تأکید‌ کرد:‌ با‌ توجه‌ به‌ اینکه‌ وضعیت‌ تروریست‌ها‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ کمی‌ و‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ کیفی‌ در‌ حال‌ جهش‌ است،‌ یکی‌ از‌ موارد‌ همکاری‌های‌ دو‌ طرف‌ می‌تواند‌ رایزنی‌ در‌ مقوله‌ مبارزه‌ با‌ تروریسم‌ و‌ افراطی‌گری‌ باشد.
در‌ ادامه‌ این‌ دیدار‌ «لازلو‌ کوور»‌ رئیس‌ مجلس‌ مجارستان‌ نیز‌ با‌ ابراز‌ خرسندی‌ از‌ اینکه‌ به‌ عنوان‌ اولین‌ رئیس‌ مجلس‌ از‌ کشور‌ مجارستان‌ به‌ ایران‌ سفر‌ می‌کند،‌ گفت:‌ دیدار‌ مقامات‌ عالی‌رتبه‌ دو‌ کشور‌ به‌ ویژه‌ رؤسای‌ مجالس‌ و‌ روسای‌ گروه‌های‌ دوستی‌ –‌ پارلمانی‌ ایران‌ و‌ مجارستان‌ تأثیر‌ بسزایی‌ در‌ تسهیل‌ و‌ توسعه‌ روابط‌ دوستانه‌ دو‌ کشور‌ خواهد‌ داشت.
«لازلو‌ کوور»‌ که‌ از‌ شهرهای‌ اصفهان‌ و‌ شیراز‌ بازدید‌ کرده‌ بود،‌ آثار‌ تاریخی‌ این‌ دو‌ شهر‌ را‌ بسیار‌ فوق‌العاده‌ توصیف‌ کرد‌ و‌ افزود:‌ امیدوارم‌ که‌ مردم‌ مجارستان‌ هم‌ بتوانند‌ از‌ این‌ شهرهای‌ زیبا‌ بازدید‌ داشته‌ باشند.
وی‌ همچنین‌ گفت:‌ سفر‌ نخست‌وزیر‌ و‌ رئیس‌ مجلس‌ مجارستان‌ به‌ تهران‌ حاکی‌ از‌ عزم‌ مقامات‌ مجاری‌ برای‌ توسعه‌ روابط‌ دوستانه‌ فیمابین‌ با‌ ایران‌ است.
«لازلو‌ کوور»‌ رئیس‌ مجلس‌ ملی‌ مجارستان‌ در‌ ادامه‌ این‌ دیدار‌ گفت:‌ علاوه‌ بر‌ مواردی‌ که‌ ازطرف‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ محورهای‌ مهم‌ همکاری‌های‌ اقتصادی‌ عنوان‌ شد‌ با‌ توجه‌ به‌ پیشرفت‌های‌ موجود‌ در‌ ایران‌ در‌ زمینه‌های‌ ساخت‌ اتوبوس،‌ تقویت‌ همکاری‌های‌ فرهنگی‌ و‌ آموزش‌ عالی‌ و‌ داروسازی‌ نیز‌ طرف‌ مجاری‌ آمادگی‌ لازم‌ برای‌ تقویت‌ همکاری‌های‌ خود‌ با‌ ایران‌ را‌ دارد.
وی‌ اضافه‌ کرد:‌ با‌ احترام‌ متقابل‌ و‌ حُسن‌ نیت‌ و‌ در‌ نظر‌ گرفتن‌ منافع‌ مشترک‌ می‌توان‌ همکاری‌ موفقی‌ در‌ زمینه‌های‌ مختلف‌ داشت.
«لازلو‌ کوور»‌ رئیس‌ مجلس‌ ملی‌ مجارستان‌ در‌ پایان‌ با‌ اشاره‌ به‌ وضعیت‌ گروه‌های‌ تروریستی‌ در‌ منطقه‌ و‌ تأیید‌ نظرات‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در‌ این‌ زمینه،‌ گفت:‌ «تروریسم»‌ هم‌ برای‌ مجارستان‌ و‌ هم‌ برای‌ اروپا‌ تبدیل‌ به‌ یک‌ مشکل‌ بزرگ‌ و‌ لاینحل‌ شده‌ است.
وی‌ با‌ اشاره‌ به‌ ضرورت‌ مبارزه‌ با‌ همه‌ اشکال‌ تروریسم‌ گفت:‌ به‌ نظر‌ ما‌ اینکه‌ گفته‌ شود‌ که‌ تروریست‌ خوب‌ یا‌ بد‌ در‌ منطقه‌ داریم،‌ حرف‌ درستی‌ نیست‌ و‌ نباید‌ برخورد‌ دوگانه‌ در‌ قبال‌ گروه‌های‌ تروریستی‌ منطقه‌ داشته‌ باشیم.
رئیس‌ مجلس‌ مجارستان‌ در‌ بخش‌ دیگری‌ از‌ سخنانش‌ نقش‌ ایران‌ را‌ در‌ مباررزه‌ با‌ تروریسم‌ ستود‌ و‌ تصریح‌ کرد:‌ سیاست‌ غلط‌ برخی‌ بازیگران‌ باعث‌ تقویت‌ تروریسم‌ و‌ ناامنی‌ در‌ منطقه‌ و‌ سرایت‌ ناامنی‌ به‌ غرب‌ شده‌ است.
انتهای‌ پیام/
سلام بجنورد - لازلو کوور: تروریسم برای مجارستان و اروپا تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است

انتهای پیام/مخاطبین گرامی شما میتوانید از این به بعد با دانلود  و استفاده از اپلیکیشن اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی شیروان با استفاده از گوشی های همراه از آخرین اخبار این پایگاه خبری اطلاع پیدا کنید.

داغ کنیدنظر شمانام:
ایمیل:
وب سایت:
نظر*:  
 

آخرین اخبار

جنگ تجاری آمریکا و چین لرزه بر بورس‌های جهان انداخت/اظهار صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست تعرفه‌ای آمریکا

توفیقی:شفر بازیکن خارجی جدیدی به ما معرفی نکرده است/اولویت دلفی اروپا است،امیدواریم تیام عاقلانه تصمیم بگیرد

ذخیره عملیاتی نیروگاه‌های برق نزدیک به صفر است

فیلم بازیکنان در اختیار توشاک قرار گرفت/ سرمربی ولزی با دستیار خارجی به ایران می‌آید

کدام مواد غذایی از بروز سنگ کلیه پیشگیری می‌کنند؟

کلید موفقیت ایران برابر اسپانیا از نظر دستیار کی‌روش

کدام مواد غذایی کلسیم بیشتری از شیر دارند؟

عکس/ رقیب جوان رونالدو برای آقای گلی

کدام مواد غذایی از بروز سنگ کلیه پیشگیری می‌کنند؟

کلید موفقیت ایران برابر اسپانیا از نظر دستیار کی‌روش

پربیننده

«امیر کربلایی‌زاده» از بیمارستان مرخص شد

بازار خودرو در حال فرود!

فیلمی که ترامپ به رهبر کره شمالی نشان داد چه بود؟

بازار خودرو در حال فرود!

سخنگوی کاخ سفید و معاونش درصدد کناره‌گیری

«امیر کربلایی‌زاده» از بیمارستان مرخص شد

فیلمی که ترامپ به رهبر کره شمالی نشان داد چه بود؟

«امیر کربلایی‌زاده» از بیمارستان مرخص شد

بازار خودرو در حال فرود!

فیلمی که ترامپ به رهبر کره شمالی نشان داد چه بود؟

بازار خودرو در حال فرود!

سخنگوی کاخ سفید و معاونش درصدد کناره‌گیری

«امیر کربلایی‌زاده» از بیمارستان مرخص شد

فیلمی که ترامپ به رهبر کره شمالی نشان داد چه بود؟

یادداشت

فاطمه زهرا (علیها السلام) در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان

فاطمه زهرا (علیها السلام) در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان

شب چله، آخرين روز آذر و شب اول زمستان و طولاني ترين شب سال است

شب چله، آخرين روز آذر و شب اول زمستان و طولاني ترين شب سال است

پربحث

آمریکا زهرش را در شرق سوریه ریخت: جزئیات حملات شب گذشته جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه جبهه مقاومت در البوکمال + نقشه میدانی

خبر خوش برای بازنشستگان؛ افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق

&#۱۷۱;فرهنگ جهادی&#۱۸۷; اکسیری که نیاز مبرم نظام اداری ماست

تصمیم جدید ارزی تا ۲هفته دیگر/واکنش دولت به کمپین &#۱۷۱;کریمی&#۱۸۷;/ نمی‎گذاریم &#۱۷۱;پراید&#۱۸۷; بازار را آشفته کند

۱۵ جوان عراقی حافظ کل قرآن شدند/ درخواست دارالقرآن بصره برای اعزام قرآن‌آموز به ایران

الزامات و مأموریت‌های قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی

توافق جدید وزارت صنعت با اصناف؛ ارزانی در راه است؟